Uroczystości z okazji 65 lecia i 25 lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Sejmie

2018-10-02

Obchody 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stwarzyszenia Pracowników Służby BHP

W dniu 2 października o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński

OSPS BHP utworzone zostało 7 stycznia 1993 r. i działa nieprzerwanie do chwili obecnej jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Dla służby BHP ważną datą jest również data jej utworzenia jest 1 sierpnia 1953 r.

      Członkowie i zaproszeni goście w sali kolumnowej

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=667C640ECFBC37DFC1258315004B1C06#

Bezpieczeństwo zatrudnionych jest priorytetem”. Obchody 65-lecia służby BHP oraz 25-lecia OSPS BHP w Sejmie

2 października o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. „Obchody stanowią podsumowanie służby BHP, niezwykle ważnego partnera w ochronie zdrowia pracowników. Bezpieczeństwo zatrudnionych jest priorytetem, a nakłady na ochronę zdrowia zwracają się wielokrotnie. Dziękuję wszystkim pracownikom za Wasze zaangażowanie" - napisał w specjalnym liście do uczestników marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który również objął honorowy patronat nad wydarzeniem.

 

Podczas obchodów 65-lecia BHP dyskutowano o nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa pracy i narzędziach, jakie mogą wspierać pracodawców i pracowników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Związków Zawodowych.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz medale okolicznościowe dla osób zasłużonych w służbie BHP i działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Program:

11.00 rozpoczęcie konferencji - Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPS BHP

11.40 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP - historia i perspektywy na przyszłość - Elżbieta Bożejewicz

11.40 Wystąpienia zaproszonych gości - przedstawicieli:

Rady Ochrony Pracy

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Państwowej Inspekcji Pracy

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Urzędu Dozoru Technicznego

Związków Zawodowych

12.30 Wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali okolicznościowych

13.30 Zakończenie uroczystości