W dniu 13 kwietnia odbyło się zebranie toruńskiego Oddziału OSPSBHP

2018-04-13

W zebranu udział wzieli:

1. Państwowa Inspekcja Pracy

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

3. Supon Bydydgoszcz

1  Roman Wzorek nadinspektor pracy  ds prewencji i promocji omówił programy prewencyjno kontrolne i konkursy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.  Reprezentantki  toruńskiego Oddziału ZUS w Toruniu przedstawiły informacje dotyczącą najczęsciej popełnianych błędów przy sporządzaniu dokumentacji wypadkowych.

3.  Supon Bydgoszcz zaprezentował nowoczesne metody wymiany odzieży roboczej w zakładach pracy.