W dniu 21 czerwca 2017 r odbyło się ostatnie przed wakacjami zebranie szkoleniowe z udziałem UDT

2017-06-12

W toruńskim Oddziale  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się szkolenie dotyczące urżadzeń nadzorowanych przez UDT

 

Działania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa technicznego.

            Prowadzący : Dział Urządzeń Ciśnieniowych Tomasz Reinke.

  1. Rodzaje urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowychpodlegających dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1468).

  2. Akty prawne związane z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych.

  3. Wytwarzanie urządzeń technicznych a dyrektywy UE


  4. Prowadzący: Dział Urządzeń Transportu Bliskiego – Tomasz Świeczkowski.

  5. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegających pod dozór techniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1468).

  6. Przegląd przepisów związanych z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego.

  7. Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Eksploatacja UTB niezgodnie z ich przeznaczeniem (podnoszenie ludzi w koszu za pomocą wózków jezdniowych podnośnikowych).