W dniu 22 września 2017 r członkowie toruńskiego Oddziału OSPSBHP uczestniczyl w szkoleniu w zakresie sprawowania nadzoru i wykonywania prac na wysokości

2017-08-23

Szkolenie przeprowadziła firma Rock Master z Krakowa która jest profesjonalną firmą  zajmującą się popularyzowaniem zasad bezpiecznej pracy na wysokości.

Szkolenie odbyło się się  w bazie treningowej w Kostrzynie Wielkopolskim. Uczestnicy ocenili szkolenia jako kunszt profesjonaności i polecjaja szkolenia innym.

  • W programie zaprezentowano:

  • zasady pracy na wysokości, zasady oceny ryzyka przed rozpoczęciem pracy, właściwy dobór i użytkowanie środków ochrony indywidualnej, bieżący przegląd środków ochrony indywidualnej, budowa stanowiska pracy oraz stanowiska asekuracyjnego, zasady użytkowania podestów, drabin, rusztowań i innych konstrukcji kratowych, zasady pracy z użyciem stałych i tymczasowych systemów asekuracyjnych, zasady postępowania w razie wypadku podczas pracy i w sytuacjach zagrożeń.

  •