ALBUM

ROK- 2014 - 19 listopada - Reaktywacja Oddziału w Toruniu.

Pierwsze walne nadzwyczajne zebranie grupy incjatywnej chcącej reaktywować Oddział w Torunu. W zebraniu wzioł udział Prezes Ogólnopolskiego Soowarzyszenia Pracowników Służby BHP Marek Mościusz.

 

 

11 grudnia 2014r. odbyło się przedświąteczne spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Toruniu. Spotkanie zorganizowano we Włocławku w szkole EDICUS, która kształci z sukcesami w zawodzie Technik BHP. Wyjazdowe spotkania to okazja do propagowania idei bhp w regionie. Z wielką radością powitaliśmy nowych członków Stowarzyszenia. To właśnie przedświąteczny czas jest okazją do podsumowania wydarzeń mijającego roku oraz przedstawienia planu pracy na nadchodzący 2015 rok. Nowy 2015 Rok to kolejny rok, któremu przyświecać będzie misja tworzenia prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy; a popularyzacja tematyki bhp, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków to tylko nieliczne cele, które chcemy osiągnąć.

Członkowie Stowarzyszenia OSPS BHP O/Toruń życzą Państwu spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, realizacji zawodowych planów i bezpiecznej pracy w Nowym 2015 Roku!

A co piszą o nas  -zobacz artykuł

http://cswloclawek.pl/index.php/galeria/foto/1156-oplatek-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-pracownikow-sluzby-bhp-f

ROK 2015 - Styczeń

Rok 2015 - W dniu 26 stycznia 2015 r odbyłosię pierwsze w tym roku seminarium tematyczne pt. Zmiany w przepisach dotyczące profilaktycznych badań lekarskich,  badań specjalistycznych dla kierowców kierujących pojazdami prywatnymi w celach służbowych. W seminarium udział weźmie lekarz medycyny pracy z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  w Toruniu.

LUTY - 2015

Rok - 2015 W dniu 9 lutego odbyło się seminarium z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w obektach szkolnuych. W seminarium udział weźmie kpt. mgr inż. Piotr Łęgosz Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego KM PSP w Toruniu.

MARZEC - 2015

13 marca spotkanie integracyjne 

 

KWIECIEŃ 2015

 

MAJ - 2015

22 maja zebranie problemowe zadania słuzby bhp a ich realizacja.

W spotkaniu wzieła udział pani Teresa Bolszakow Pństwowej Inspekcji Pracy z Torunia.

W drugiejczęści spotkana prezentowała się firma BIOSAN Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Pracy "BIOSAN" S.C z Piły

 

CZERWIEC - 2015

Zebranie wyjazdowe we Włocławku

 

LIPIEC- SIERPIEŃ 2015  PRZERWA WAKACYJNA

 

WRZESIEŃ - 2015

 

PAŹDZIERNIK - 2015

 

LISTOPAD - 2015

W ramach cyklicznych seminariów skoleniowych w dniu 17 listopada Oddział OSPSBHP w Toruniu odbyło się monotematyczne seminarium pt: behawioralne podejście do bezpieczeństwa pracy.

Seminarium tematyczne pt: behawioralne podejście do bezpieczeństwa pracy  przeprowadziła pani Agnieszka Szczygielska - pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

 

GRUDZIEŃ - 2015

W dniu 17 grudnia 2015 r w Oddziale w Toruniu OSPSBHP odbyła się uroczysta kolacja wigilijna.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - Oddział Toruń w dniu 17.12.2015 r. zorganizował dla swoich członków uroczystą kolację wigilijną w Twierdzy Toruń  - Fort IV ul . Chrobrego 86.

Kolacja wigilijną  z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi została przygotowana przez Kompleks Gastronomiczny Twierdzy Toruń

ROK- 2016

STYCZEŃ- 2016

W dniu 12 stycznia odbyła się narada szkoleniowa z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.

Część I   Szkolenie z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy poprowadził Pan Tomasz Mikołajczak  przedstawiciel Firmy ENTE  Sp. z o.o. z Gliwic. Firma zajmuje się wdrażaniem elektronicznych systemów wykrywania kolizji na  drodze maszyna człowiek.

W szkoleniu zaprezentowano najnowsze rozwiązania techniki i elektroniki w praktycznym zastosowaniu w zakładach pracy w celu poprawy bezpieczeństwa pracy

Część II

Wypadki przy pracy i ryzyko zawodowe.

Zaprezentowana została analiza i ocena zagrożeń powodujących wypadki przy pracy, oraz ryzyko zawodowe z tym związane. Prezentacja oparta była na bazie zdarzeń wypadkowych zaistniałych w firmie SKANSKA.

LUTY - 2016

W 11 lutego 2016 r. w auli budynku SP 3 przy ul. Legionów 210 odbyło się szkolenie tematyczne dotyczące  sprawozdawczości w obszarze ochrony środowiska oraz rozwiązań bezpieczeństwa dla służb utrzymania ruchu i brygad elektryków – systemy LOCKOUT,oraz techniki zabezpieczeń prac na wysokości.

Część I

Szkolenie z zakresu sprawozdawczości w obszarze ochrony środowiska które poprowadzi Pani Aldona Mikulska właścicielka Firmy EPRO z Torunia. Firma zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw w temacie ochrony środowiska.

W szkoleniu został przedstawione sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska oraz zasady jego wypełnia wraz z przykładami wyliczeń opartymi na załącznikach do rozporządzeń.

Część II

Prezentację rozwiązań bezpieczeństwa dla służb utrzymania ruchu i brygad elektryków – systemy LOCKOUT oraz nowoczesne drukarki firmy BRADY dla celów bhp i ppoż. przedstawi Pan Mariusz Sobczyk z formy HORUS wraz z przedstawicielem marki BRADY.

Część III

Market BHP z Inowrocławia przedstawił bogatą ofertą produktów branży BHP. Firma szczyci się wieloletnim doświadczeniem oraz gruntowną wiedzą dotyczącą potrzeb klientów. Dlatego oferowana przez Market BHP odzież ochronna, odzież robocza oraz artykuły BHP produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Szeroka oferta handlowa obejmuje również różnorodne obuwie robocze, kombinezony ochronne, sprzęt przeciwpożarowy, akcesoria do ochrony dróg oddechowych, a także oczu i twarzy oraz inne artykuły BHP.

MARZEC- 2016

W dniu  3 marca 2016 r. w budynku SP-3 odbyło się sympozium tematyczne dotyczące UDT i  rozwiązań bezpieczeństwa w zakresie kontaktu z substancjami chemicznymi, w tym truciznami.

Część I 

Procedurę oddania do użytku urządzeń podlegających pod UDT  i obowiązkach służby bhp i pracodawców w zakresie kontaktów z UDT. Tematykę zaprezentował Pan Bogdan Pazda – inżynier prowadzący własną działalność w tym zakresie.

Część II

Prezentację rozwiązań bezpieczeństwa w zakresie kontaktu z substancjami chemicznymi, w tym truciznami, przedstawili  przedstawiciele firmy EURODIS z Bydgoszczy.

Firma jest wyłącznym dystrybutorem rozwiązań marki PREVOR z Francji w zakresie pierwszej pomocy dla osób narażonych na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym kwasów i zasad. Rozwiązania służą dekontaminacji szkodliwych właściwości substancji chemicznych. Firma przedstawi praktyczny pokaz działania środków marki PREVOR. 

KWIECIEŃ - 2016

W dniu 7 kwietnia 2016 r. członkowie OSPSBHP- Oddział w Toruniu zwiedzali Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to pierwsze centrum nauki w regionie kujawsko – pomorskim. Otwarcie Centrum nastąpiło 9 listopada 2013 roku. Siedziba instytucji to dawne młyny Richtera, budynki zbudowane na przełomie XIX i XX, teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5 tys. m2, na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sale ekspozycyjne dla dzieci i biura. Głównym rekwizytem i wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, najdłuższe zamontowane na stałe w Polsce, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi.  W Centrum można oglądać dwie stałe wystawy – „O Obrotach” – poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” oraz „Rzeka” – nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od źródeł po ujście.

MAJ- 2016

W dniu 17 maja 2016 r odbyło się szkolenie poświęcone wypadkom przy pracy.

Problematykę  zaprezentował Państwowy Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy pan Roman Wzorek Nadinspektor Sekcji Promocji Wypadkowej.W pierszej częśći sesji tematycznej poświęconej wypadkom przy pracy omówiono założenia ogólne problematyki wypadkowej w zakładach pracy. Zaprenzetowana została statystyka wypadkowa w ostatnich pieciu latach z wskazaniem na przyczyny i skutki zaistniałych wypadków przy pracy. Omówiono działanie słuzby bhp i działania pracodawców w tej tematyce.

CZERWIEC -2016

 

LIPIEC - SIERPIEŃ - PREZERWA WAKACYJNA

 

WRZESIEŃ 2016

 

PAŹDZIERNIK 2016

 

LISTOPAD 2016

1.Podpisamie umowy z owspółpracy z Związkiem Zawosowym Budowlani w Bydgoszczy w dniu 4.11.2016 r

 

2. Rocznicowe spotkanie członków OSPSBHOP O w Toruniu w Zespole Szkół Muzycych na koncercie galowym młodych muzyków szkolnej orkiesytry.

3. Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2016 roku.

https://bydgoszcz.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/rzecznik-prasowy/aktualnosci-/77035,uroczysta-gala-podsumowujaca-dzialalnosc-prewencyjna-okregowego-inspektoratu-pracy-w-bydgoszczy-w-2016-roku-.html

 

 

 

 

GRUDZIEŃ  2016

 

KONIEC ROKU 2016