ALBUM

ROK- 2014 - 19 listopada - Reaktywacja Oddziału w Toruniu.

Pierwsze walne nadzwyczajne zebranie grupy incjatywnej chcącej reaktywować Oddział w Torunu. W zebraniu wzioł udział Prezes Ogólnopolskiego Soowarzyszenia Pracowników Służby BHP Marek Mościusz.