INFORMACJE 2018

NASZE KONTO OSPSBHP Oddział w Toruniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Toruń Konto – POLSKA KASA OPIEKI SA   Oddział Toruń ul. Wielkie Garbary 11

NR KONTA    75 1240 4009 1111 0010 3296 5464

Składka miesięczna 8 zł. Wpisowe jednorazowe 25 zł

Telefoniczne zgłaszanie wypadków do PIP przez całą dobę - 602 591 278

 

WYDARZENIA 2018

KONKURSY 

Szanowne koleżanki i koledzy członkowie toruńskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Program Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok określa zadania nadzorczo - kontrolne oraz prewencyjne. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie podmiotów do udziału w:

1.    Programach prewencyjno – kontrolnych

1)    „Zdobądź Dyplom PIP” – dla podmiotów do 9 zatrudnionych (wyjątkowo do 20) - zgłoszenia do 30.04.2018 r.

2)    „Prewencja wypadkowa” – dla podmiotów do 50 zatrudnionych - zgłoszenia do 30.04.2018 r.

 Uwaga!

Udział pracodawcy w programie prewencyjno-kontrolnym wymaga jego udziału w szkoleniu, pisemnym zgłoszeniu się, samokontroli pracodawcy  według listy kontrolnej, którą otrzyma podczas szkolenia oraz przeprowadzeniu audytu kontrolnego przez inspektora pracy.

2.    Konkursach

1) „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w trzech kategoriach- zgłoszenia do 31.05.2018 r.:

       I kategoria – do 50 zatrudnionych,

       II kategoria od 51 do 250 zatrudnionych,

       III kategoria powyżej 251 zatrudnionych.

2) „Buduj bezpiecznie” (podmioty bez limitu zatrudnionych) - zgłoszenia do 30.06.2018

3) „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” - zgłoszenia do 15.09.2018 r.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie:

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Roman Wzorek

nadinspektor pracy

samodzielne stanowisko 

ds prewencji i promocji

roman.wzorek@bydgoszcz.pip.gov.pl

tel. 523 202 425

kom. 783 912 865