INFORMACJE 2018

NASZE KONTO OSPSBHP Oddział w Toruniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Toruń Konto – POLSKA KASA OPIEKI SA   Oddział Toruń ul. Wielkie Garbary 11

NR KONTA    75 1240 4009 1111 0010 3296 5464

Składka miesięczna 8 zł. Wpisowe jednorazowe 25 zł

Telefoniczne zgłaszanie wypadków do PIP przez całą dobę - 602 591 278

 

WYDARZENIA 2018

Pole tekstowe:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zarząd Główny

Warszawa, dnia 9 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie I Ogólnopolskim Forum Służby BHP pn. „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy", a także wyrażoną przez Państwa opinię co do konieczności kontynuowania takiej tematyki, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podjął inicjatywę zorganizowania II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0".

Założeniem Forum, które odbędzie się w dniach 1-2 października 2018 r. w Warszawie, jest kontynuowanie dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp w świecie 4.0, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy. Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, co oznacza czwarta rewolucja przemysłowa.

Współczesny nam „Przemysł 4.0" to integracja systemów i tworzenie sieci. Ludzie i sterowane cyfrowo maszyny są integrowane z Internetem i technologiami informacyjnymi. Dzięki temu wzrastają możliwości w zakresie zastosowania coraz to nowszych zabezpieczeń i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy, przeciwdziałania wypadkom i chorobom zawodowym. Podczas II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP będziemy jednak szukać odpowiedzi na pytanie, czy w takich warunkach świat pracy rzeczywiście stał się bezpieczniejszy i czy bezpieczniejszy jest w tym świecie człowiek.

Mamy nadzieję, że wnioski wynikające z paneli dyskusyjnych, zaplanowanych w pierwszym dniu Forum, będą stanowić swoiste wytyczne do dalszych działań zarówno Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, jak i instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

W tym roku do realizacji programu Forum zaprosiliśmy ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pracy, reprezentujących m.in. Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Przemysłu Organicznego oraz przedstawicieli strony społecznej (ZZ BUDOWLANI, OPZZ, NSZZ Solidarność, ZZ Kolejarzy), dużych korporacji i oczywiście członków *C     OSPSBHP. Wsparcia udzielili nam również producenci środków ochrony indywidualnej.

Drugi dzień Forum postanowiliśmy połączyć z obchodami jubileuszu 25-lecia utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz 65-lecia powołania służby bhp. Uroczystości zaplanowane są w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Jestem przekonana, że podjęta inicjatywa organizacji II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP posłuży zbudowaniu dobrej platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia a służbą bhp nie zrzeszoną w naszej organizacji. Mam też nadzieję, że Forum stanie się inspiracją do organizacji w przyszłości kongresu służby bhp.

 

www.ospsbhp.pl biuro@ospsbhp.pl

ul. T. Czackiego 3/5 lok.502   00-043 Warszawa   tel. 604 416 911    REGON: 010194456   NIP: 521-28-87-453 KRS:0000084723

Warunki uczestnictwa

Rejestracji uczestników Forum dokonuje się na stronie: www.forum.ospsbhp.pl Udział w II Ogólnopolskim Forum Służby BHP

Koszt udziału w Forum (obejmujący koszty organizacji i wyżywienia) wynosi:

 1. dla członków OSPSBHP

 

 • udział w I dniu Forum - 150,00 zł

 • udział w kolacji - 180,00 zł

 • udział w II dniu Forum - 50,00 zł

 • dla osób nie będących członkami OSPSBHP

 • udział w I dniu Forum - 200,00 zł

 • udział w kolacji - 200,00 zł

 • udział w II dniu Forum - 70,00 zł

Należność w odpowiedniej wysokości należy wpłacić do 10 września 2018 r. na rachunek OSPSBHP Warszawa ul. Czackiego 3/5, nr rachunku 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291 z dopiskiem „Forum -nazwisko i imię uczestnika". Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Nocleg

Uczestnicy Forum mogą skorzystać z noclegu w Hotel Puławska Residence w Warszawie, ul. Puławska 361. Rezerwacji noclegu należy dokonać indywidualnie w terminie do 10 września 2018 r. telefonicznie (tel. 22 241 75 00) lub mailowo (rezerwacje@pulawskaresidence.com.pl). Z uwagi na wynegocjowaną cenę noclegu dla uczestników Forum, przy rezerwacji należy podać hasło „BHP". Koszt noclegu uczestnicy regulują bezpośrednio w hotelu. Koszt noclegu:

 • nocleg w pokoju 1-os. standard ze śniadaniem w formie bufetu - 270,00 zł/os/dobę,

 • nocleg w pokoju 2-os. standard ze śniadaniem w formie bufetu - 150,00 zł/os/dobę. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 następnego dnia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, a także program Forum znajdują się na stronie www.forum.ospsbhp.pl Biuro organizacji Forum:

 • < >< >

  tel. 604 416 911,

 • tel. 502 392 929,

 • rozliczenia i faktury tel. 512 318 466, forum@ospsbhp.pl

 

 

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Bożejewicz Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

============================================================================================================================================