BIEŻĄCY SERWIS INFORMACYJNY

NASZE KONTO OSPSBHP Oddział w Toruniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Toruń Konto – POLSKA KASA OPIEKI SA   Oddział Toruń ul. Wielkie Garbary 11

NR KONTA    75 1240 4009 1111 0010 3296 5464

Składka miesięczna 8 zł. Wpisowe jednorazowe 25 zł

Telefoniczne zgłaszanie wypadków do PIP przez całą dobę - 602 591 278

 

===================================================================

 

 

 

 

 

==================================================================================================

ROK - 2017 

Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2017 roku

Tegoroczni laureaci konkursów i programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zostali uhonorowani podczas Gali zorganizowanej 22 listopada 2017 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organów ustawodawczych i samorządowych, władz wojewódzkich, organizacji związków zawodowych, organów kontrolnych, pracodawcy, stowarzyszeń pracodawców i służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sygnatariusze „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” z województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. Galę prowadzili Zastępca Okręgowego Inspektora Wojciech Szota oraz nadinspektor Roman Wzorek.

panorama1 do wiodącego.jpg

 

 

ROK 2016

INFORMACJE ZEWNĘTRZNE - 2016


1. Podpisanie porozumienia z ZZ BUDOWLANI

Wdniu 4.11.2016 roku, w siedzibie

Zarządu Okręgu Kujawsko- Pomorskiego odbyło się spotkanie Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, reprezentowanego przez przewodniczącego Ryszarda Krasińskiego, v-ce przewodniczącego Zbigniewa Figurskiego i v-ce przewodniczącego Wacława Brzezińskiego, z przedstawicielami Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddziału w BToruniu, reprezentowanego v-ce prezes Annę Ostrowską. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy obydwiema organizacjami. Podpisy pod dokumentem ze strony Zarządu Okręgu Kujawsko Pomorskiego złożyli przewodniczący Ryszard Krasiński i v-ce przewodniczący Zbigniew Figurski, a ze strony OSPSBHP Odział w  Toruniu Prezes Leszek Romanowski i v-ce prezes Anna Ostrowska. Porozumienie obejmuje współpracę w działaniach na rzecz bhp w obszarze zainteresowania Związku, w tym przygotowanie wspólnych inicjatyw. Ryszarda Krasińskiego.

2. Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2016 roku.

https://bydgoszcz.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/rzecznik-prasowy/aktualnosci-/77035,uroczysta-gala-podsumowujaca-dzialalnosc-prewencyjna-okregowego-inspektoratu-pracy-w-bydgoszczy-w-2016-roku-.html


3. RADA STOWARZYSZENIA OSPSBHP

W dniu 9 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu GRAND w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72. odbyło zebranie Rady Stowarzyszenia,

Spotkanie Rady Stowarzyszenia otworzyła Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP która przedstawiła program zebrania który obejmował:

  • Szkolenie nt. „Zadania Głównej Komisji i Oddziałowych Komisji Rewizyjnych,

  • Wymagania prawne i organizacyjne w zakresie wprowadzenia zmian do Statutu” – Zespół ds. Organizacyjno-Legislacyjnych powołany przez ZG OSPSBHP,

  • Kwalifikacje służby bhp w krajach europejskich zaprezentował – Zespół ds. kontaktów z zagranicą

  • Realizację zadań ZG OSPSBHP za rok 2016 i plan na rok 2017 przedstawiła Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP

  • Wręczenie wyróżnień dla oddziałów . Oddział toruńskiotrzymał astępujace Pdziękowania:

  • Organizację działań statutowych w oddziałach – dyskusja

Grupa toruńska na wspólnym obiedzie w Hotelu Grand w Łodzi

================================================================================================================================================