O nas

OSPSBHP Oddział w Toruniu

 HISTORIA ODDZIAŁU W TORUNIU

W dniu 22 czerwca 2009 r. na zebraniu założycielskim wybrano pierwszy Zarząd Oddziału w Toruniu i od tej daty zaczoł działać Oddział w Toruniu OSPS BHP.                                      Pierwszym Prezesem została wybrana Joanna Braun Bocianowska. Po kilku latach Oddział przestał funkcjonować.

W październiku 2014 r. Na wniosek Zarządu Głównego OSPSBHP w listopadzie 2014 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym wybrano nowy Zarząd,                            tym samym toruński Oddział po przerwie został reaktywowany od nowa i mógł rozpocząć swoją działalność. Na prezesa wybrano Leszka Romanowskiego.

        Po ukonstytuowaniu się całego Zarządu podjęto pierwsze uchwały dotyczące funkcjonowania naszego oddziału. Wdrożono szereg działań, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oddziału, w tym: zbudowanie własnymi siłami strony internetowej, zaprowadzenie pełnej dokumentacji członkowskiej itp

Najważniejszym dla nowego zarządu było znalezienie nowej siedziby dla Oddziału OSPSBHP w Toruniu.

        Już w grudniu zwołano pierwsze zebranie Oddziału. Było to spotkanie przedświąteczne, którego najważniejszym celem była integracja Oddziału. Na zebranie przybyło wiele nowych osób, które zadeklarowały swój akces do naszego Oddziału.  Na pierwszym powyborczym spotkaniu Zarząd zapoznał się z oczekiwaniami członków Oddziału. Efektem takiego spotkania integracyjnego był plan pracy na najbliższy czas opracowany zgodnie  z oczekiwaniami członków.

W grudniu podpisano umowę na wynajecie lokalu na potrzeby OSPSBHP  Oddział w Toruniu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu przy ul. Legionów 210.

 

W roku 2015 zorganizowano 6 seminariów tematycznych z zakresu bhp i praw pracy:

 • Zmiany w przepisach dotyczące profilaktycznych badań lekarskich,  

 • Zmiany w przepisach bezpieczeństwa pożarowego,

 • Analiza sporządzonych dokumentacji wypadkowych,

 • Sposoby pozyskiwania środków z funduszy unijnych i z ZUS,

 • Wymogi prawne dotyczące pomiarów środowiskowych i energetycznych,

 • Behawioralne podejście do bezpieczeństwa pracy.

Trzy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Szkolenie z zakresu organizacji i działania służby bhp w świetle obowiązujących przepisów,

 • Prezentacje nowego systemu serwisowania odzieży roboczej w zakładach pracy przez firmę Lindström.

W ramach zwiedzania zakładów pracy zorganizowano dwa wyjazdowe zwiedzania zakładów pracy:

 • Zwiedzanie nowoczesnych i bezpiecznych linii produkcyjnych w nowych toruńskich zakładach pracy - Apator S.A;

 • Zwiedzenie nowo wybudowanego Centrum Kulturalno - Kongresowego Jordanki w Toruniu (obiekt w budowie);

W ramach integracji Oddziału zorganizowano 2 spotkania integracyjne dla członków i sympatyków OSPSBHP Oddział w Toruniu takie jak:

 • Pierwsze spotkanie integracyjne zorganizowano w rocznicę powstania Oddziału Toruń którą obchodziliśmy w Toruniu w Zespole Szkół Muzycznych. Spotkanie umiliły występy młodych śpiewaków operowych.

 • Kolejne spotkanie integracyjne to kolacja wigilijna Oddziału która została zorganizowana w dniu 17 grudnia w Toruńskim Forcie Obronnym.

W grudniu 2016 r. Oddział w Toruniu liczył 69 członków i wciąż napływają nowe deklaracje...

W marcu 2017 r Oddział w Toruniu liczył 71 członków.

W maju 2017 r Oddziałw Toruniu  liczył 80 członków

W styczniu 2018 r Oddział w Toruniu liczył 80 członków

W styczniu 2020 r Oddział w Toruniu liczył 64 osoby