high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Toruniu

O nasOSPSBHP Oddział w Toruniu

 

W dniu 22 czerwca 2009 r. na zebraniu założycielskim wybrano pierwszy zarząd  Oddziału w Toruniu. W zebraniu wzięli udział: Joanna Braun – Bocianowska, Jarosław Coghen, Włodzimierz Coghen, Janusz Baranowski, Joanna Piskorska, Emilia Januszewska, Krzysztof Wesołowski, Roman Sobczak, Marceli Pilewski, Wojciech Lach, Anna Mazurska, Marcin Wapiński. Miejscem pierwszego spotkania była firma Procurator BHP przy ul. Polnej 140 b.

Natomiast pierwszy adres toruńskiego oddziału był przy ul. Łyskowskiego  26b/  w Toruniu

 

 Skład I Zarząd Oddziału:  22.06.2009 -11.10.2014

 1. Joanna Braun – Bocianowska  - Prezes Oddziału
 2. Jarosław Coghen -  Sekretarz Oddziału
 3. Marceli Pilewski – Skarbnik Oddziału

Sąd Koleżeński

 1. Włodzimierz Coghen  - Przewodniczący
 2. Emilia Januszewska -  członek nr 1
 3. Krzysztof Wesołowski – członek nr 2

Komisja Rewizyjna

 1. Joanna Piskorska – Przewodnicząca
 2. Janusz Baranowski – Sekretarz
 3. Roman Sobczak – członek

Niestety mało wiemy o tamtym okresie, gdyż nie zachowało się zbyt dużo dokumentów. Spotkania członków Oddziału początkowo odbywały się w pierwszą środę miesiąca. Z różnych przyczyn spotkania odbywały się coraz rzadziej aż

11 października 2014 r., na wniosek Zarządu Głównego OSPSBHP, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym wybrano nowy Zarząd. Tym samym toruński Oddział po przerwie został reaktywowany i mógł rozpocząć swoją działalność. Siedziba Oddziału zmieniła swój adres na ul. Legionów 210 w Toruniu (Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu). Od tego czas spotkania odbywały się regularnie raz w miesiącu     i były intersujące, gdyż można było się spotkać i wymienić doświadczenia a także często pojawiali się goście.

Skład II - go Zarząd Oddziału 19.11.2014 – 26.01.2018

 1. Leszek Romanowski – Prezes
 2. Anna Ostrowska – Wiceprezes
 3. Joanna Błońska Sekretarz zarządu
 4. Agnieszka Wojciechowska – Skarbnik Zarządu
 5. Adrian Biernacki – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału;

 1. Marek Karczewski Przewodniczący
 2. Dorota Zawieska – Sekretarz
 3. Dionizy Machalski – Członek

Sąd Koleżeński Oddziału

 1. Janusz Jabłoński – Przewodniczący
 2. Jarosław Podborowski - Sekretarz
 3. Danuta Piotrowicz – Członek

W dniu 09.02.2015 r podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału OSPSBHP w Toruniu w sprawie wyboru delegatów na Zjazd delegatami zostali:

 1. Joanna Błońska
 2. Leszek Romanowski

Skład III – go  Zarząd Oddziału  26.01.2018 – 24.06.2019

Zarząd przejściowy, który miał za zadanie doprowadzić oddział do wyborów kolejnej kadencji. Również ten Zarząd organizował spotkania raz w miesiącu, przeważnie odwiedzały nas firmy reklamujące swoje produkty z dziedziny bhp, ale i nie tylko, odbyło się np. spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy.

1. Jacek Szopiński – Prezes Oddziału

2. Marian Glonek – V-ce Prezes Oddziału

3. Grzegorz Paczkowski – Sekretarz Oddziału

4. Anita Mickiewicz – Skarbnik Oddziału

5. Dariusz Szutarski – Członek

 

Sąd Koleżeński Oddziału

1.Janusz Jabłoński - Przewodniczący

2. Jarosław Podborowski - Sekretarz

3.  Danuta Piotrowicz - Członek

Komisja Rewizyjna Oddziału

1.Marek Karczewski - Przewodniczący

2. Dorota Zawieska – sekretarz

3. Dionizy Machalski – Członek

W dniu 11.01.2019 r podczas  Zebrania Członków Oddziału OSPSBHP w Toruniu w sprawie wyboru delegatów na Zjazd delegatami zostali:

 1. Jacek Szopiński
 2. Leszek Romanowski

Skład IV  Zarząd Oddziału od 24.06.2019 – nadal

Rusza do pracy od września od spotkania integracyjnego na podtoruńskiej Barbarce, podczas którego przedstawia swój program pracy na lata swojej kadencji. Cechą charakterystyczną tego zarządu są spotkania dwuczęściowe tzn. podczas których pojawiają się goście z dwóch rożnych dziedzin a także organizuje kursy dla członków oddziału np. przeciw pożarowy  oraz wysokościowy,  organizuje zwiedzanie toruńskiego zakładu pracy. Niestety, wybucha pandemia Covid-19 i spotkania musza zostać przeniesione z „realu” do on-line, co nie każdemu członkowi oddziału się podoba. Na początku roku w styczniu 2021 toruński oddział zyskuje nową siedzibę w budynku dworca Głównego PKP, którego zarządcą jest spółka Urbitor Sp.z.o.o.

Od 29.12.2020 roku następuje zmiana siedziby i adresu Oddziału w Toruniu na ul. Kujawska 1 budynek D p 13C (budynek Dworca Głównego PKP).

Pod koniec 2021 roku nieśmiało powracają spotkania  w trybie „realu” z zachowaniem reżimu sanitarnego.

1. Marek Karczewski – Prezes Oddziału

2. Marian Glonek – V- ce Prezes

3. Grzegorz Paczkowski – sekretarz

4. Dorota Zawieska – skarbnik

5. Elżbieta Rzadkowolska – członek

6. Marcin Wiśniewski – członek

7. Janusz Jabłoński – członek

8. Dariusz Szutarski – członek

Sąd Koleżeński

1.Anna Ostrowska -  Przewodnicząca

2.Małgorzata Matusi – Maznowska  - Zastępca

3.Anita Mickiewicz - Członek

4.Łukasz Gierszewski członek* do 16.12.2021 skreślony z listy członków OSPSBHP oddział w Toruniu.

Komisja Rewizyjna

 1. Leszek Romanowski – Przewodniczący
 2. Dionizy Machalski – sekretarz
 3. Iwona Mareczko - członek

W dniu 12.01.2023 r podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału OSPSBHP w Toruniu w sprawie wyboru delegatów na Zjazd delegatami zostali:

 1. Marek Karczewski
 2. Leszek Romanowski

 Najważniejsze dla poszczególnych zarządów toruńskiego oddziału było znalezienie nowej samodzielnej siedziby, a także utworzenie własnej strony internetowej. Każdy z poszczególnych zarządów organizował spotkania dla członków oddziału toruńskiego. A trakcyjność tematyczna spotkań była na tyle duża i zauważalna  w środowisku „bhpowców”, że  uczestniczyli nie tylko członkowie mieszkający  w Toruniu ale i okolicznych miejscowościach. Częstość organizowanych kursów, konferencji, spotkań integracyjnych, uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach nawet międzynarodowych organizowanych lub współorganizowanych przez ZG OSPS BHP, OI PIP w Bydgoszczy dla członków Oddziału zgodnie  z ich oczekiwaniami. Dzięki temu każdy  mógł wymienić wiedzę z zakresu bhp oraz przekonać się co nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czego dowodem są wyróżnienia i awanse naszych członków Oddziału przez PIP, ZUS, czy w zakładach pracy. Członkowie toruńskiego oddziału są nie tylko inspektorami i specjalistami z zakresu bhp ale też nauczycielami w szkołach policealnych, wykładowcami w uczelniach wyższych na kierunku bhp, a także biegłymi sądowymi z zakresu bhp oraz ekspertami ZUS, CIOP  Nierzadko nasi członkowie posiadają dodatkowo inne przydatne kwalifikacje potrzebne  do wykonywania zawodu np. z ochrony środowiska, p.poż  i nie tylko.

LAURECI  WSPÓLNEGO KONKUSU OSPSBHP oraz PIP  

Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” na szczeblu Oddziału:       

2020 – Joanna Kowalska – BSB Poland Sp. z.o.o. w Ciechocinie                                        

2021 – Przemysław Kozłowski – WHM Sp. z.o.o w Bydgoszczy

Złoty LAUR BHP Oddział  w Toruniu

2019 – Dionizy Machalski                                                                                                 

2020 -  Marcin Wiśniewski                                                                                                          

2021 -  Dorota Zawieska                                                                                                     

2022 -  Paweł Kmiecik

 

Prezes Oddziału Toruń

Marek Karczewski

Toruń 12.01.2023