Relacja z Forum "Służba BHP 4.0"

Dnia 8-9 września w Warszawie odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP pod nazwą „Służba BHP 4.0".


Dnia 8-9 września w Warszawie odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP pod nazwą „Służba BHP 4.0". Oddział Toruński reprezentował nasz kolega Dariusz Szutarski. Organizator Forum, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy kontynuował dyskusję w gronie ekspertów z różnych dziedzin na temat współczesnej służby bhp w zmieniającym się przemyśle, jej problemów oraz wyzwań jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy. Podczas zaplanowanych paneli dyskusyjnych poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie działania można wprowadzić, aby udział służby bhp w tansformacji cyfrowej, platform internetowych oraz sztucznej inteligencji dostosować do nowych wyzwań dla służby bhp, jak zapobiegać zagrożeniom w zmieniającym się świecie pracy oraz jakie nowe kompetencje od służby bhp będą wymagane. Poruszano również temat zdrowia psychicznego i technostresu pracowników. Identyfikacja i ograniczenie narażania zawodowego podczas stosowania czynników rakotwórczych i mutagennych oraz respirabilnej krzemionki krystalicznej a także definicja osoby „narażonej" i w „kontakcie" nadal budzące wiele wątpliwości oraz przepisy dotyczące zaliczenia pyłów drewna do czynników rakotwórczych przy zatrudnianiu pracowników rodziły gorące dyskusje. W drugim dniu Forum odbyły się warsztaty doskonalące dla służb bhp zorganizowane przez partnerów wspierających. Była to kolejna udana impeza z naszym udziałem.

tekst i zdjęcia: Dariusz Szutarski