Relacja z konferencji "Rodzina i praca - work life balance"

W dniu 22.09.2022 r. w Sali Sesyjnej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja na temat „ Rodzina i praca – work life balance” w której uczestniczyła delegacja OSPSBHP Oddział w Toruniu w składzie Edyta Kulesza – Raczkowska, która wygłosiła prelekcję, Marek Karczewski, Paweł Kmiecik i Marcin Wiśniewski. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wraz z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Myślą przewodnią tego spotkania było ugruntowanie wiedzy na temat przepisów, pobieranych świadczeń podczas urlopów rodzicielskich oraz wdrożenia nowej dyrektywy unijnej wor-life balance dotyczącej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Wydarzenie to było możliwością wymiany doświadczeń i uwag, skierowane było do pracodawców, pracowników służby bhp oraz pracowników powracających do pracy po urlopach rodzicielskich.

Pełen zapis nagranej konferencji można zobaczyć tu:

https://youtu.be/aNhcg5u5RM4