Relacja z zebrania oddziału w Toruniu

Wybór delegatów na Zjazd Zwyczajny Stowarzyszenia


Dopiero w drugim terminie, dnia 12 stycznia 2023 r. członkowie toruńskiego oddziału OSPSBHP wybrali delegatów na Zjazd Zwyczajny, który odbędzie się 19 maja 2023r. w Iławie. Toruński oddział reprezentować będą: Prezes Oddziału Marek Karczewski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Romanowski. Na zakończenie zwyczajnego walnego zebrania oddziału Marek Karczewski wręczył certyfikaty uczestnikom szkolenia w dziedzinie BHP, którego tematem było:  „METODA  OWAS  W ANALIZIE OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO – SZKIELETOWEGO”.

Następne spotkanie szkoleniowe oddziału toruńskiego odbędzie się już w lutym 2023r. Będzie ono dotyczyło zasad pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadzą ratownicy medyczni toruńskiego pogotowia. Szkolenie jest certyfikowane i odpłatne. Szczegóły wkrótce.