Relacja ze spotkania Oddziału

Spotkanie, seminarium, szkolenie w firmie Wysoko - Nisko - relacja ze spotkania


Dnia 16 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie członków oddziału  toruńskiego w 2022 r.

Spotkanie było skierowane do wszystkich Pracowników Służby BHP będących, jak i nie będących członkami Stowarzyszenia. Tym razem spotkaliśmy się w siedzibie ośrodka szkoleniowego firmy Wysoko Nisko w Toruniu. W pierwszej części spotkania, którą prowadzili instruktorzy firmy Wysoko Nisko, członkowie stowarzyszenia wymienili doświadczenia i spostrzeżenia przy pracach na wysokości z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony osobistej. Po zakończeniu seminarium rozpoczęła się część nieoficjalna od podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń Bożonarodzeniowych. Następnie wręczono list gratulacyjny Prezesa Oddziału koleżance Marcie Ryćko – Gołebiewskiej, która uzyskała wpis biegłego sądowego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Wręczono także koledze Pawłowi Kmiecikowi statuetkę za aktywny udział w pracach Oddziału w roku 2022.

Z wyrazami szacunku,

 

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy