Relacja ze spotkania Oddziału

Relacja ze spotkania członków Oddziału z przedstawicielem ZUS


Dnia 15 listopada 2022 r. w godzinach 16.30 - 19.00  Zarząd OSPSBHP Oddział w Toruniu zorganizował dla członków Stowarzyszenia spotkanie,  którego tematem były: "Choroby zawodowe – prawo do świadczeń w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz postępowanie wypadkowe – dokumentacja powypadkowa (nieprawidłowości i błędy w dokumentacji, przyczyny decyzji odmownych z ZUS). 

Zajęcia poprowadziła Pani Magdalena Fronc, starszy aprobant z Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych w Oddziale ZUS w Toruniu. Członkowie oddziału mieli okazję między innymi zapoznać się z najczęstszymi błędami popełnianymi przez pracowników służby bhp przy wypełnianiu formularzy.

Po zakończeniu spotkania zebrał się Zarząd Oddziału, który podjął uchwały dotyczące: np. przyjęcia w poczet nowych członków, przeniesienia do innego oddziału kolegi ze względu na miejsce zamieszkania oraz pracę, plan pracy Oddziału na rok 2023, a także uchwałą nr 02-11ZO/2022 wytypowała troje z pośród 10 kandydatur zaproponowanych przez Prezesa Oddziału Marka Karczewskiego do Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju OSPSBHP: Elżbieta Rzadkowolska,  Anna Ostrowska, Dariusz Szutarski – serdecznie gratulujemy nominowanym koleżankom oraz koledze.

Ostatnie nasze spotkanie – szkoleniowe odbędzie się w dniu 16.12.2022 r.(piątek) w siedzibie Firmy szkoleniowej Wysoko-Nisko.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy