Służba BHP najlepszy doradca pracodawcy

W dniu 27.07.2021 o godz. 10:00 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy mieszczącego się przy Placu Piastowskim 4 zebrała się komisja w składzie: - Marek Karczewski – Prezes Oddziału w Toruniu - Waldemar Adametz – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy Nadzoru - Gabriel Tyszkiewicz – Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Bydgoszczy która wyłoniła laureata konkursu drugiej edycji „ Służba BHP najlepszy doradca pracodawcy”. Celem konkursu było promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładzie pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. Tegorocznym laureatem na szczeblu Oddziału został Pan Przemysław Kozłowski z WHM Sp. z.o.o. w Bydgoszczy. Z wyrazami szacunku, Marek Karczewski Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy