Spotkanie Oddziału z przedstawicielem ZUS

Zapraszamy na kolejne spotkanie Oddziału


W dniu 15 listopada 2022r. od godz. 16:30 w naszej siedzibie odbędzie się następne spotkanie Oddziału. Tym razem naszym gościem będzie przedstawiciel toruńskiego Oddziału ZUS, który omówi następujące zagadnienia:

Choroby zawodowe - prawo do świadczeń w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Postępowanie powypadkowe - dokumentacja powypadkowa (nieprawidłowości i błędy w dokumentacji, przyczyny decyzji odmownych z ZUS)

a także odpowie na nasze pytania.

Z wyrazami szacunku

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy