Szkolenie w firmie Wysoko - Nisko

Spotkanie, seminarium, szkolenie w firmie Wysoko - Nisko


Zarząd OSPSBHP Oddział w Toruniu zaprasza na kolejne spotkanie członków Oddziału, które odbędzie się w piątek 16 grudnia 2022 r. w siedzibie toruńskiej firmy Wysoko - Nisko (Centrum szkoleniowe, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63, Teren TOFAMA S.A., Toruń).

W programie przewidujemy szkolenie przypominające (z naciskiem na praktykę) prowadzone przez instruktorów ww. firmy Wysoko - Nisko. Każdy z uczestników będzie miał możliwość osobiście sprawdzić środki ochrony osobistej. 

Koszt szkolenia wynosi 60 złotych przy założeniu, że będzie uczestniczyło w nim 20 osób. Kwotę należy wpłacić na rachunek oddziału z dopiskiem - "na szkolenie" oraz podać imię i nazwisko.

Dane do wpłaty znajdują się na stronie oddziału.

 

Korzytsając z okazji, że będzie to ostatnie nasze tegoroczne spotkanie, podzielimy się również opłatkiem.

 

Z wyrazami szacunku

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wróć do: Aktualności