W Bydgoszczy odbyła się konferencja "Ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy - wyzwania 4.0"

W dniu 29.09.2020 odbyła się konferencja "Ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy - wyzwania 4.0"W programie: innowacje z zakresu BHP - m.in. wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, egzoszkieletu w kontekście ograniczania ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych; dyskusja o pracy zdalnej; część psychologiczna dot. przyszłości pracy, well-being i asertywnej komunikacji.

Wśród prelegentów naukowcy z ośrodków naukowych w Bydgoszczy, inspektorzy PIP, specjaliści ds. BHP, przedstawiciele firm z branży BHP, psycholodzy.