W dniach 9 i 16 listopada 2019 r., w Centrum Szkoleń Wysoko Nisko przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63 odbyły się szkolenie wysokościowe.

W dniu 9.11.2019 roku zostało przeprowadzone pierwsze szkolenie z zabezpieczeń indywidualnych podczas pracy na wysokości

a w dnu 16.11.2019 r drugie szkolenie. Oba szkolenia odbyły się w centrum szkoleniowym w Toruniu przez firmę „Wysoko Nisko”Uczestnicy w ramach szkolenia zapoznali się z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z ryzykiem oraz zabezpieczeniem indywidualnym prac na wysokości, a także wzięli udział w szkoleniu praktycznym, podczas którego sprawdzili oni osobiście możliwości wykorzystania środków ochrony indywidualnej.

     

================================================================================================================================================

 16.11.2019 r. odbył się drugi etap szkolenia z zabezpieczeń indywidualnych podczas prac na wysokości.

Szkolenie, podobnie jak tydzień temu, odbyło się w centrum szkoleniowym w Toruniu firmy „Wysoko Nisko”.

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddziału Toruńskiego po części teoretycznej przystąpili do szkolenia praktycznego. Taka forma zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem. Każdy mógł osobiście sprawdzić możliwości jakie daje wykorzystanie środków ochrony indywidualnej do prac na wysokości oraz mógł poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Cenne wskazówki i informacje przekazane podczas tego spotkania z pewnością przyczynią się do wzrostu świadomości pracowników i wykorzystania właściwych rozwiązań podczas prac na wysokości.