W dniu 11 stycznia (piątek) 2018 r odbyło się pierwsze w 2019 roku walne zebranie Oddziału

Tematem walnego zebrania było wybór delegatów na zjazd Stowarzyszenia, oraz sprawy organizacyjne Oddziału