W dniu 12 kwietnia w budynku SP-3 ul. Legionów 210 odbyło się zebranie Oddziału

  1. W zebraniu wystąpiła przedstawiciel Inspekcji Sanitarnej z Bydgoszczy

W drugiej części zaprezentowło się Labolatorium Badań Środowiskowych 

Prezentację poprowadziły panie  Iwona Rypyść i Marta Szymocha

 Wszystkich chętnych do kontaktu z fiemą BIOCHEMIK zapraszam do kontaktu  na adres:

Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o.
Śmiłowo, ul. Pilska 34
64-810 Kaczory

E-mail: marketing@biochemik.pl

Tel. (67) 28 14 117 w. 26

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Śmiłowie, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory. Skontaktować się z nami można pod numerem telefonu: 67 281 41 17 oraz pod adresem poczty e-mail: marketing@biochemik.pl. Dodatkowe informację można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.biochemik.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych w naszej firmie: rekrutacja i zatrudnienie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych, delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych, outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych, udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe), współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi, w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, placówki naukowe i badawcze.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

 

LABORATORIUM USŁUGOWO BADAWCZE BIOCHEMIK SP Z O O to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: 

Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. Powstała w 2005 roku. Forma prawna firmy LABORATORIUM USŁUGOWO BADAWCZE BIOCHEMIK SP Z O O to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma posiada numer NIP 7642477351, numer REGON 300094530 i KRS 0000238876, a jej siedziba mieści się pod adresem: Śmiłowo, Ul. Pilska 34 64-810 Kaczory, województwo WIELKOPOLSKIE. Z firmą LABORATORIUM USŁUGOWO BADAWCZE BIOCHEMIK SP Z O O skontaktujesz się telefonicznie pod numerem +48672814117. Odwiedź stronę internetową http://www.biochemik.pl firmy LABORATORIUM USŁUGOWO BADAWCZE BIOCHEMIK SP Z O O