W dniu 12 maja 2021 r. odbyła się konferencja "Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy".

Konferencja to przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców (CM UMK, UKW), ekspertów (ZUS, PIP) i pracodawców, w celu promowania bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększania świadomości dot. schorzeń mogących występować w środowisku pracy. Działanie w ramach europejskiej kampanii EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Wśród zapraszanych gości są partnerzy instytucjonalni i społeczni PIP, pracodawcy, służba BHP, inspektorzy pracy oraz studenci. Wydarzenie będzie transmitowane na portalu youtube, link : https://youtu.be/cmpgAzGuH9c