W dniu 13 grudnia odbyło się ostatnie zebranie Oddziału w 2018 r.

Tematem zebrania było omówienie pracy zarządu O w Toruniu w roku 2018.  Sprawy organizacyjne. Przedstawienie kandydatów na delegatów na zjazd

Relacje z 25 lecia Oddziału w Gdańsku ( Marek Karczewski) i  informacja z zebrania Rady Stowarzyszenia w Radomiu (Dionizy Machalski).