W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się zabranie Zarządu Oddziału

Tematem zebrania była aktualizacja planu pracy Oddziału w II półroczu 2021 oraz aktualna sytuacja finansowa Oddziału w Toruniu. Prezes Oddziału Marek Karczewski omówił realizację spotkań, szkoleń oraz konferencji organizowanych przez Oddział w Toruniu w formie online dla członków Oddziału, a w jednym przypadku dla wszystkich członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Skarbnik Oddziału poinformowała członków Zarządu o pozyskaniu środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w Toruniu. Obecna sytuacja pandemiczna, a szczególnie poluzowania przez rząd RP, pozwalają na rozpoczęcie spotkań we wrześniu w "realu". Marek Karczewski Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy