W dniu 25 czerwca odbyło się szkolenie On-line

W dniu 25.06.2020 od godz. 17:00-18:00 na platformie ZOOM naszą koleżanka Elżbietę Rzadkowolska przeprowadziłaa krótkie szkolenie on-line dla członków naszego Oddziału.

Temat szkolenia: Czynniki środowiska pracy i ich znaczenie w realizowaniu zadań służby bhp. Wymiana doświadczeń 

 Koleżanka Elżbieta Rzadkowaolska jest głównym specjalistą ds. BHP w firmie GOLDBECK COMFORT jest też nauczycielem w szkole Policealnej BHP we Włocławku, a przede wszystkim autorką kilku książek dla behapowców między innymi: Wzór dokumentacji  oceny zgodności maszyn i urządzeń bez udziału jednostki notyfikacyjnej na znak bezpieczeństwa.