W dniu 5 listopada 2020r. odbyło się podsumowania konkursów i programów prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

W dniu 5.11. 2020 r. z siedziby  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy była transmitowana relacja z podsumowania konkursów i programów prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Toruń – szczebel Oddziału „ Służba BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY „Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 30.07.2020 r., laureatką została Pani Joanna Kowalska z BSB Poland Sp. z o.o. Ciechocin.

a wyłoniła komisja w składzie:

Waldemar Adametz — Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru

Marek Karczewski — Prezes OSPSBHP Oddział Toruń

Gabriel Tyszkiewicz — Starszy Inspektor Pracy - Specjalista OIP Bydgoszcz

Nadmieniam, że w niedługim czasie w realu wręczymy nagrody laureatce

Link pod którym można obejrzeć wydarzenie:

https://youtu.be/IzoaoRK6jgA   (link będzie aktywny od 5.11.2020 godz.11:00)

Zapraszamy do obejrzenia relacji!

Z wyrazami szacunku

Marek Karczewski

Prezes Oddziału Toruń