W dniu 8 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu ul. Wały gen Sikorskiego 13 odbyło się zebranie z udziałem PIP

Tematem zebrania było - zmiana przepisów dotyczących bhp 

W zebraniu wzioł  udział przedstawiciel z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Byydgoszczy Oddział w Toruniu który omówił  najważniejszy zmiany w przepisach dotyczących bhp. 

W drugiej części dyskusja połączona z pytaniami.