the main ingenious schooling gourmet design and exquisite beauty can be the sign of breitling colt replica forum.high quality https://www.ylfactoryrolex.com/ online for sale in 2017.

Zarząd - Oddział w Toruniu

Zarząd 

W zarządzie OSPSBHP Oddział w Toruniu zasiadają: 

PREZES
Marek Karczewski 
tel. 605 348 289
e-mail: prezes.ospsbhp.torun@vp.pl

WICEPREZES
Marian Glonek 
tel. 666 832 999 
e-mail: viceprezes.ospsbhp.torun@vp.pl

SEKRETARZ
Grzegorz Paczkowski 
tel. 507 149 744
e-mail: grzegorzpaczkowski9@gmail.com

SKARBNIK
Dorota Zawieska
tel. 668 52 28 80
e-mail: skarbnik.ospsbhp.torun@vp.pl

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

Elżbieta Rzadkowolska
Janusz Jabłoński
Marcin Wiśniewski
Dariusz Szutarski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  KOMISJA REWIZYJNA                                                                                                                                      SĄD KOLEŻEŃSKI
          1. Leszek Romanowski - przewodniczący                           1. Anna Ostrowska - przewodnicząca
            tel. 501 55 37 21                                     tel.503 76 74 80
            e-mail przewodniczacy.k.r.ospsbhp.torun@vp.pl                      e- mail sadkolezenski.ospsbhp.torun@vp.pl
          2. Dionizy Machalski - sekretarz                              2. Małgorzata Matusiak - Mazanowska - zastępca
          3. Iwona Mareczko - członek                                3. Anita Mickiewicz - członek
                                                       4. Łukasz Gierszewski - członek