INFORMACJA PO ZEBRANIU ODDZIAŁU W TORUNIU

SPOTKANIE Z INSPEKTOREM PIP ORAZ OMÓWIENIE PREZENTACJI OWAS


W dniu 26.05.2022 o godzinie 16.00 w siedzibie oddziału  odbyło  się (po długiej przerwie) zebranie członków oddziału. Tym razem gościliśmy przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, inspektora Pana Filipa Tomczyka, który odpowiadał na nasze pytania. W drugiej części zebrania została omówiona prezentacja OWAS, którą przedstawił nasz kolega Dariusz Szutarski, który jednocześnie jest ekspertem ZUS. Po każdej części spotkania prelegentom zostały wręczone tradycyjnie drobne upominki. Po spotkaniu odbyło się zebranie Zarządu Oddziału, na którym zostały podjęte uchwały oraz omówiono plan pracy na drugie półrocze 2022.

Przy okazji Zarząd Oddziału składa wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Z wyrazami szacunku,

Marek Karczewski

Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu