ZEBRANIE ODDZIAŁU W TORUNIU

Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału


Szanowne koleżanki i koledzy,

 

Za nami święta Bożego Narodzenia, spędzone z najbliższymi.

Przed nami Nowy Rok 2023.

Ufam, że będzie co najmniej tak udany jak i mijający.

Rok 2023 zapowiada się pracowicie i atrakcyjnie dla naszego oddziału.

W mijającym roku Zarządowi udało się zapewnić członkom naszego Oddziału darmowe spotkania.

Chyba jesteśmy jedynym oddziałem w Polsce który organizuje darmowe spotkania dla swoich członków.

 

12.01.2023 o godz. 17:00 organizujemy spotkanie zwyczajne walne zebranie oddziału, podczas którego wybierzemy delegatów na najbliższą kadencję.

Osoby te będą nas reprezentować nasz Oddział np. podczas Zjazdu Zwyczajnego w dniu 19.05.2023 w Iławie.

Aby w pierwszym terminie nasze spotkanie było skuteczne musi się zjawić 50 % członków Oddziału, jeśli nie to drugi termin wyznaczam na ten sam dzień na godzinę 17:30. Wtedy kworum członków naszego Oddziału powinno wynosić 33%.

Dnia 27.01.2023 w Warszawie odbędzie się jubileusz 30-lecia OSPSBHP. Nasz Oddział będzie reprezentowany przez Elżbietę Rzadkowolską oraz najprawdopodobniej przez Dariusza Szutarskiego.

 

Na początku stycznia 2023 Zarząd Oddziału spotka się z OIPIP w celu omówienia współpracy naszego Oddziału z PIP w 2023 r. 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy