W dniach 6-10 czerwca 2017 r.członkowie toruńskiego OddziałuOSPSBHP uczestniczyli w międzynarodowej konferencji w Szwecji

2017-06-12

W dniach 6-10 czerwca odbył się wyjazd studyjny do Szwecji OSPSBHP zorganizowany przez ZG OSPSBHP Wyjazd połączony był z międzynarodową konferencją „Bezpiecznie od początku”, która wpisuje się w ogólnopolską kampanię „Bezpiecznie od początku” koordynowaną przez CIOP-PIB. Kampania jest realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

W dniach 6-10 czerwca odbył się wyjazd studyjny do Szwecji OSPSBHP zorganizowany przez ZG OSPSBHP

Uczestnikami wyjazdu byli członkowie OSPSBHP z oddziałów w Lublinie, Katowicach, Radomiu, Warszawie, Warszawa Centrum, Słupsku, Toruniu, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Kielcach, Starachowicach i Gdańsku oraz przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Sieci Ekspertów powołanych przy CIOP-PIB - łącznie 57 osób. 

- cel wyjazdu to międzynarodowa Konferencja "Bezpiecznie od początku", której współorganizatorem była firma EJENDALS AB a partnerem CIOP-PIB

   

Wyjazd połączony był z międzynarodową konferencją „Bezpiecznie od początku”, która wpisuje się w ogólnopolską kampanię „Bezpiecznie od początku” koordynowaną przez CIOP-PIB. Kampania jest realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 1 etap zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka”. Partnerem w organizacji międzynarodowej konferencji jest Firma EJENDALS AB z siedzibą w Leksand (Szwecja) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB.