Zarząd

 

W zarządzie OSPSBHP Oddział w Toruniu zasiadają: PREZES

Marek Karczewski 
tel.605 34 82 89
email: prezes.ospsbhp.torun@vp.pl

V-CE PREZES
Marian Glonek 
tel 666 832 999, e-mail:viceprezes.ospsbhp.torun@vp.pl

SEKRETARZ
Grzegorz Paczkowski  grzegorzpaczkowski9@gmail.com 

507 149 744 e-mail:
 

SKARBNIK
Dorota Zawieska

tel. 668 52 28 80 e-mail: skarbnik.ospsbhp.torun@vp.pl

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

Elżbieta Rzadkowolska
Janusz Jabłoński
Marcin Wiśniewski
Dariusz Szutarski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  KOMISJA REWIZYJNA                                                                                                                                      SĄD KOLEŻEŃSKI
          1. Leszek Romanowski - przewodniczący                           1. Anna Ostrowska - przewodnicząca
            tel. 501 55 37 21                                     tel.503 76 74 80
            e-mail przewodniczacy.k.r.ospsbhp.torun@vp.pl                      e- mail sadkolezenski.ospsbhp.torun@vp.pl
          2. Dionizy Machalski - sekretarz                              2. Małgorzata Matusiak - Mazanowska - zastępca
          3. Iwona Mareczko - członek                                3. Anita Mickiewicz - członek
                                                       4. Łukasz Gierszewski - członek