Zarząd

W zarządzie OSPSBHP Oddział w Toruniu zasiadają: 

PREZES

Leszek Romanowski 
tel. 501 553 721
email: leszek.romanowski@wp.pl

 

V-CE PREZES

Anna Ostrowska

 

 

SEKRETARZ 
Joanna Błońska

 

SKARBNIK 
Agnieszka Wojciechowska

 

 CZŁONEK ZARZĄDU 

Adrian Bernacki

 

KOMISJA REWIZYJNA                                                                                                                 SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Marek Karczewski                                                                                                                       1. Janusz Jabłoński

  2. Dorota Zawieska                                                                                                                          2. Danuta Piotrowicz

          3. Dionizy Machalski                                                                                                                        3. Jarosław Podborowski