W dniu 15 czerwca odbyło się Zebranie Oddziału

2018-05-18

Na zebraniu zapezentowały się dwie firmy:

PW REMASZ - narzedzia skrawajace

LUMINX Cezary Handschuh oznakowania ewakuacyjne