W dniu 22 września 2017 r członkowie toruńskiego Oddziału OSPSBHP będą uczestniczyć w szkoleniu w zakresie sprawowania nadzoru i wykonywania prac na wysokości

2017-08-23

Szkolenie przeprowadzi firma Rock Master z Krakowa która jest profesjonalną firmą  zajmującą się popularyzowaniem zasad bezpiecznej pracy na wysokości. Szkolenie odbędzie się  w bazie treningowej w Kostrzynie Wielkopolskim.

  • Program szkolenia zawiera:

  • zasady pracy na wysokości

  • zasady oceny ryzyka przed rozpoczęciem prac

  • właściwy dobór i użytkowanie środków ochrony indywidualnej

  • bieżący przegląd środków ochrony indywidualnej

  • budowa stanowiska pracy oraz stanowiska asekuracyjnego

  • zasady użytkowania podestów, drabin, rusztowań i innych konstrukcji kratowych

  • zasady pracy z użyciem stałych i tymczasowych systemów asekuracyjnych

  • zasady postępowania w razie wypadku podczas pracy i w sytuacjach zagrożeń

  • ratownictwo (część praktyczna zawierająca w programie część dotyczącą szoku wiszenia).