KONFERENCJA PIP W BYDGOSZCZY

Konferencja „Zagrożenia przy pracach budowlanych i koordynacja BHP na budowach”- relacja


17 maja 2023 r. w Auli Novum Auditorium Politechniki Bydgoskiej przy ul. Prof. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Zagrożenia przy pracach budowlanych i koordynacja BHP na budowach” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy współudziale Politechniki Bydgoskiej.

Wydarzenie zorganizowano w ramach trwającego Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Myślą przewodnią i zarazem celem konferencji było szerzenie wiedzy na temat przestrzegania przepisów i zasad bhp przy wykonywaniu robót budowlanych oraz aspektów związanych z koordynowaniem prac budowlanych.

Grupą docelową byli pracodawcy, przedsiębiorcy, studenci i absolwenci kierunków budowlanych, stowarzyszenia oraz organizacje.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz powitał gości, a następnie odczytał list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko adresowany do uczestników oraz list Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, Zastępcy Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Zbigniewa Janowskiego.

Podczas wydarzenia rolę koordynatora bhp na budowie przedstawił Marcin Woźniak, p.o. nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

Dr inż. Marcin Karwasz z Politechniki Bydgoskiej omówił specyfikę zagrożeń w drogowych robotach budowlanych realizowanych w warunkach czynnego ruchu drogowego.

Kamila Lutyńska z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przedstawiła zgromadzonym działalność kontrolną WINB.

Marcin Chrapkowski z centrum szkoleniowego „Wysoko Nisko” podzielił się informacjami, jak zabezpieczyć miejsce pracy na wysokości.

Bezpieczeństwo pracy na budowie w ujęciu generalnego wykonawcy przedstawił Paweł Majkowski z firmy Budimex.

Remigiusz Kwiatkowski z firmy Erbud S.A. wygłosił prelekcję dot. budowania świadomości i kultury BHP w budownictwie poprzez wspólne działania Sygnatariuszy Małego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Paweł Bidziński z firmy Betpol S.A. omówił dobre praktyki w budownictwie,

Marcin Łapacz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Toruniu budowanie bezpieczeństwa.

Ostatnią prelekcję wygłosiła Grażyna Kodan, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Tematem wystąpienia były zagrożenia na budowach w aspekcie kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy.

Wydarzenie było transmitowane on-line, dla zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w konferencji istnieje możliwość wyświetlenia wydarzenia na youtube.

Link do wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=M-zPOa2gHIA