RELACJA ZE SPOTKANIA

SPOTKANIE SZKOLENIOWE I ZEBRANIE ODDZIAŁU


W dniu 30 marca 2023 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddziału w Toruniu z kierownikiem Oddziału Inspekcji Pracy w Toruniu Nadinspektorem Marcinem Spychała. Przedmiotem spotkania były zmiany przepisów kodeksu pracy w zakresie między innymi pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.

Frekwencja dopisała, spotkanie było bardzo ciekawe. Jeszcze raz dziękujemy Panu Marcinowi i już teraz informujemy, że w tym roku będą kolejne spotkania szkoleniowe prowadzone przez Pana Marcina.