SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Z FIRMĄ ARMEDIC I WOPR


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zjawili się 12 stycznia na  walnym zebraniu, podczas którego wybraliśmy delegatów na zjazd zwyczajny walny w dniu 19 maja 2023 r  w Iławie.

Zapraszam serdecznie na kolejne szkolenie. Tym razem dotyczyć ono będzie zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadzą je ratownicy medyczni pracujący na co dzień w systemie PRM. Szkolący ratownicy medyczni  posiadają  bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy na różnych poziomach. Pokazy oraz ćwiczenia są przystępne dla każdego i  oparte na obecnie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacyjnej. Aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać Wasz czas poświęcony na ten kurs, pomagać im będzie młodzieżowy zespół toruńskich ratowników WOPR na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który przygotowuje się do Mistrzostw Polski.

Oj będzie się działo! Osoby, które wyraża chęć uczestniczenia w tym spotkaniu muszą ubrać się w ubranie, nieco gorsze - będziemy ćwiczyć. Szkolenie skierowane jest do członków i sympatyków Oddziału OSPSBHP w Toruniu.

Kurs trwa 5 godz. dydaktycznych, a więc tylko 225 min i kończy się wydaniem zaświadczenia - certyfikatu. Kurs jest odpłatny, ale w 50% będzie dofinansowany ze środków oddziału dla jego członków.

Firma szkoląca Armedic z Torunia wystawi fakturę na prośbę zainteresowanych osób.

Miejsce kursu - siedziba toruńskiego WOPRu przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1A  w Toruniu.

Termin kursu - 16.02.2023 r.  od godz. 17:00

Wpłaty indywidualne prosimy wpłacać na  konto OSPSBHP Toruń

Konto – POLSKA KASA OPIEKI SA

Oddział Toruń ul. Wielkie Garbary 7

NR KONTA    75 1240 4009 1111 0010 3296 5464

 

Program kursu: 

  1. Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
  2. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
  3. Ocena stanu świadomości
  4. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego
  5. Udrożnienie dróg oddechowych
  6. Ocena oddechu
  7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED
  8. Pozycja boczna ustalona
  9. Pierwsza pomoc w stanach nagłego zagrożenia życia (krwotok, zadławienie, oparzenia, padaczka, zawał, udar)
  10. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Informuję jeszcze że zgodnie z uchwałą nr 02-01 ZO/2023 z dnia 12.01.2023 r. został uruchomiony nasz profil Oddziału na FB. Opiekunami naszego profilu są nasi koledzy z Oddziału: Wojciech Wojciechowski oraz Paweł Kmiecik. Już teraz bardzo mi dziękuję za poświęcony czas tej idei.

Z wyrazami szacunku,

 

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy