W dniu 10.10.2019  w siedzibie GOLDBECK COMFORT przy ul Wapiennej 62 w Toruniu odbyło się wyjazdowe zebranie Oddziału 

Nasze spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części koleżanka z Oddziału, Elżbieta Rzadkowolska, zapoznała nas z zakładem wytwarzającym złom,

W drugiej części spotkania zorganizowaliśmy  wspólnie z firmą „Centrum Szkoleń Bernaccy”  szkolenie z zakresu ppożNasze spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części koleżanka z Oddziału, Elżbieta Rzadkowolska, zapoznała nas z zakładem wytwarzającym złom, identyfikacją źródeł wytwarzania złomu. Przybliżyła nam problematykę gospodarowania odpadami, w tym złomu, betonu i gruzu z budowy oraz materiałów sztucznych. Zwróciła uwagę na przepisy regulujące gospodarowanie złomem stalowym i omówiła ocenę ryzyka dla zadania wytwarzania złomu. Po 45 minutach omawiania udaliśmy się na zwiedzanie zakładu pracy GOLDBECK COMFORT, w którym Elżbieta Radkowska pracuje na stanowisku specjalisty ds. bhp. W drugiej części spotkania zorganizowaliśmy  wspólnie z firmą „Centrum Szkoleń Bernaccy”  szkolenie z zakresu ppoż. Zajęcia poprowadził kolega Adrian Bernacki, współwłaściciel firmy i członek naszego Oddziału. W miłej atmosferze, pod okiem zawodowych strażaków w części  praktycznej każdy z uczestników szkolenia przeszedł przez komorę dymową oraz użył gaśnic na trenażerze pożarowym. Uczestnicy szkolenia obejrzeli też pokaz wybuchu oleju spożywczego oraz aerozolu.

Marek Karczewski