W dniu 15 marca 2019 r. odbyło się wyjazdowe zebranie Oddziału w miejscowości Zławieś Wielka

Tematem zebrania było szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej które przeprowadził ratownik medyczny 

Po szkoleniu kolacja integracyjna