W dniu 24 czerwca 2019 r w Oddziale Toruniu odbyło się walne zebranie na którym wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Nowym Prezesem Oddziału został Marek Karczewski

 Koleżanki i koledzy.

Wynik wyborów traktuję jako duży wyraz zaufania z Waszej strony do mojej osoby. Chciałbym Was wszystkich zapewnić, że będę wspierał wszystkie Wasze działania mające na celu zintegrowanie naszego środowiska, a w szczególności poprawy naszej Wspólnej więzi oraz wiedzy o BHP i nie tylko. Serdecznie dziękuję Marek Karczewski'         Szanowne koleżanki i koledzy.

Dzięki Waszym głosom zostałem wybrany na Prezesa Naszego Oddziału. Wynik wyborów traktuję jako duży wyraz zaufania z Waszej strony do mojej osoby.

Chciałbym Was wszystkich zapewnić, że będę wspierał wszystkie Wasze działania mające na celu zintegrowanie naszego środowiska, a w szczególności poprawy naszej Wspólnej więzi oraz wiedzy o Bezpieczeństwie Higieny i Pracy i nie tylko.Mam nadzieję, że nasze przyszłe spotkania będą konstruktywne i ciekawe, które będą motorem do pracy w Naszym zawodzie, by każdy odnalazł motywację, tak aby każdy z Was czuł się ważnym ogniwem naszego oddziału - zespołu. Chcę abyście wiedzieli, że Wy jesteście prawdziwą solą naszego Oddziału, bez której nic nie będę mógł zrealizować.

Nie ukrywam, że wynik dzisiejszego głosowania jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wielką satysfakcją. Za oddane głosy bardzo dziękuję.

W zebraniu sprawozdawczo wyborczym uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
w osobie Pani Prezes Elżbieta Bożejewicz.
Bardzo dziękujemy Pani Prezes za  wizytę i podzielenie się cennymi spostrzeżeniami.

Marek Karczewski

W skład nowego Zarządu Oddziału w Toruniu wchodzą:

1. Marek Karczewski - prezes

2 Marian Glonek wiceprezes 

3. Crzegorz Paczkowski - sekretarz

4. Dorota Zawieska - skarbnik

5. Elżbieta Rzadkowolska - członek

6. Marcin Wiśniewski - członek

7. Janusz Jabłoński - członek

8. Dariusz Szutarski - członek

        W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą

1. Leszek Romanowski  - przewodniczacy

2. Dionizy Machalski - sekretarz

3. Iwona Mareczko członek

        W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:

1. Anna Ostrowska  - przewodnicząca

2. Małgorzata Matusiak Mazanowska - zastępca 

3. Anita Mickiewicz - członek

4. Łukasz Gierszewski - członek