W dniu 4 listopada 2021 r. w kameralnej sali konferencyjnej na dworcu głównym PKP w Toruniu przy ulicy Kujawskiej 1 odbyło się zebranie Oddziału OSPSBHP Toruń

W dniu 4 listopada 2021 r. po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID - 19 zebranie Oddziału OSPSBHP Toruń. Zebranych członków i członkinie oraz gościa Oddziału przywitał prezes Oddziału Marek Karczewski, który omówił krótko tematykę spotkania i oddał głos pracownikowi naukowemu Katedry Nauk Społecznych i Medycznych Pani dr n. med. Małgorzacie Leźnieckiej, która poprowadziła krótki ( 70 minutowy ) wykład na temat: Zadbaj o mózgi pracowników, są ważniejsze niż sprawne komputery. Bardzo szybko minęło 70 minut dzięki ciekawej prelekcji, która rozszerzyła wiedzę zebranych. z wyrazami szacunku Marek Karczewski Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. 605 348 289