INFORMACJA PO ZEBRANIU ODDZIAŁU W TORUNIU

SPOTKANIE Z INSPEKTORAMI URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO


Na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu członków oddziału toruńskiego OSPSBHP, gościliśmy przedstawicieli Oddziału UDT w Bydgoszczy , biura w Toruniu,  kierowników inspektorów: Tomasza Reinke, Tomasza Świeczkowskiego, którzy omówili zagadnienia nurtujące członków Oddziału w Toruniu oraz odpowiadali na pytania.

Następne spotkanie członków Oddziału odbędzie we wrześniu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy