"Bezpieczny przedszkolak"

Wizyta w przedszkolu w Lubrańcu


16 czerwca 2023 r, nasz kolega z oddziału, Wojciech Wojciechowski, miał wizytę w przedszkolu w Lubrańcu, na której przedstawił młodym słuchaczom ważne zasady bezpieczeństwa w kontekście zbliżających się wakacji.

Dzieci dowiedziały się jak powinien wyglądać prawidłowo zabezpieczony teren budowy i jakie zagrożenia występują podczas prac budowlanych.

Szkolenie w przeważającej części odbywało się w formie pokazów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, środków ochrony indywidualnej, dzieci zakładały hełmy ochronne, okulary ochronne i ochronniki słuchu

Całość przebiegła w formie zabaw edukacyjnych, podczas których niebywałe wrażenie na prowadzącym zrobiła aktywność przedszkolaków.

Wizyta realizowana w ramach kampanii "Bezpieczny przedszkolak".

Dziękujemy Przedszkole_Lubraniec za zaproszenie, mamy nadzieję, że wiedza przekazana przez Wojtka zaowocuje w bezpieczne zachowania najmłodszych. Mamy również cichą nadzieję, że zaciekawiliśmy najmłodszych dziedziną BHP, którą będą rozwijać w swojej dalszej edukacji ;) 

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Marek Karczewski
Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy