RELACJA ZE SPOTKANIA

Relacja z wizyty w Lokomotywowni


15-go czerwca 2023 r, dzięki uprzejmości Pani dyrektor Anny Cukrowskiej z Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy toruńscy członkowie Oddziału OSPSBHP w Toruniu zwiedzili lokomotywownię przy ulicy Kluczyki 17-21 w Toruniu. Zapoznaliśmy się  z warunkami i rozwiązaniami zastosowanymi przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy w PR, która pozwoli nam na poszerzenie wiedzy, porównanie rozwiązań zastosowanych w tym  zakładzie. Zobaczyliśmy między innymi pomost do prac na dachu lokomotyw, tokarkę podtorową przeznaczoną do toczenia kół lokomotyw i wagonów. Mieliśmy okazję zwiedzić nowoczesną lakiernię. 

Dziękujemy Panu Jackowi Jagowdzikowi, st. inspektorowi ds. BHP za  oprowadzenie po zakładzie.