ZJAZD DELEGATÓW OSPSBHP

Wybór nowych władz Stowarzyszenia


19 maja 2023 r. podczas Zjazdu Delegatów OSPSBHP w Iławie wybrane zostały nowe władze OSPS BHP Zarząd Główny oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Nowym Prezesem Zarządu Głównego OSPS BHP wybrany został dr inż. Józef Witczak.

W imieniu wszystkich członków Oddziału Toruń, gratulujemy.

Jednocześnie bardzo dziękujemy ustępującej Pani Prezes Elżbiecie Bożejewicz za skuteczną pracę przez dwie kadencję na rzecz stowarzyszenia.

Podczas Zjazdu Delegaci przegłosowali również nowy Statut Stowarzyszenia, Regulaminy organizacji pracy: Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (OKR), Zarządu Głównego (ZG), Zarządu Oddziału (ZO) oraz Zasady Etyki Członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.